European Register
of Certificated Auditors
Certyfikacja ERCA to niezależny
i bezstronny proces potwierdzający kompetencje
i umiejętności zawodowe osób.

Stowarzyszenie ERCA

ERCA to stowarzyszenie non-profit osób prawnych, które aktywnie uczestniczą w rozwoju osób zajmujących się oceną zgodności, prowadzeniem kontroli, inspekcji, a także innymi dziedzinami produkcji, marketingu, zarządzania i zasobów ludzkich..nowości

Wywiad z telewizją nikaraguańską na temat kursów szkoleniowych ERCA s Jesus Arague, ERCA Tutor

Wizja, Misja, Wartości

Jeden globalny standard umiejętności i wiedzy

Wszyscy posiadacze certyfikatów ERCA wykazują ten sam standard wiedzy oraz umiejętności, a także zobowiązanie do kontynuowania profesjonalnego ciągłego rozwoju..

ERCA stworzyła system standardowych szkoleń w zakresie Auditora/Auditora Wiodącego i krótkoterminowe kursy, które uzupełniają wiedzę zdobytą na uczelniach wyższych jako forma kształcenia ustawicznego..