European Register
of Certificated Auditors
Certifikace ERCA je nezávislý a nestranný
proces, který prokazuje profesionální
způsobilosti a kompetence fyzických osob.

ERCA sdružení

ERCA je neziskové sdružení právnických osob, které působí v oblasti rozvoje pracovníků v oblasti posuzování shody, auditní činnosti, inspekci, dále v jiných profesních oblastech výroby, marketingu, managementu a personalistiky.News

The Nicaraguan TV report from ERCA training

Poslání, vize a hodnoty

Jeden globální standard dovedností a znalostí

Kdokoliv, kdo ověřuje platnost certfikátu ERCA, může si ihned ověřit jaké znalosti a dovednosti jeho držitel má.

ERCA vytváří sytém krátkodobých kurzů jako doplněk středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání v rámci celoživotního vzdělávání.